Kristina Asinus 

Zep Tepi 

2024 05 31 – 2024 06 30


Zep Tepi – Senovės Egipto mitologijoje minimas pirmasis laikas. Tai – dievų laikas. Plotmė, kurioje linijinės egzistencijos samprata išlenkiama iki cikliško amžinojo visko egzistavimo vienu metu. Įsivaizduokite, kad biblinė Pradžios knyga arba Didysis sprogimas aprašo ne labai seniai įvykusį Visatos sutvėrimo reiškinį, bet nuolat vykstantį tikrovės radimosi mechanizmą.

Kristina Asinus pristatoma personalinė paroda Vilniuje, Žemuosiuose Paneriuose įsikūrusioje galerijoje T.2 – tai įžengimas į autorės plačius žinių archyvus, kuriuose ji talpina begalinę informaciją apie egzistenciją ir pasakoja apie ją iš kitokios nei įprasta paradigmos perspektyvos. Menininkė Zep Tepi parodoje kalba apie visa persmelkiantį amžiną pirmąjį laiką. Menininkė mąsto apie proto peržengimą ir panirimą į kolektyvinės egzistencijos plotmę, kylančią iš to amžinosios belaikės būsenos.

Panerių pramoninė miesto zona veikia kaip ląstelės membrana, priimanti ir gaminanti pasisavinamas medžiagas ir maistą ląstelei. Šiandien čia vykstanti gamyba ir besiplečiantis gyvenamasis rajonas pasisavina praėjusio šimtmečio ženklus. Čia nacionalinė atmintis persipynusi su svetima praeitimi ir iš lėto pašalinamais ar suvalgomais invaziniais svetimkūniais. Augalai palengva pasisavina nebeveikiančius fabrikus. Urbanistinės struktūros neturi kito pasirinkimo, tik pasiduoti begalinei gamtos dėsnių jėgai ir grįžti į pirmapradę būseną.

Kristinos Asinus figūratyviniai kūriniai įamžina jos dėmesį gilesniems tikrovės sluoksniams bei senosioms tradicijoms ir kultūroms, jų slepiamai senovinei atminčiai. K. Asinus vaizdiniai simboliai yra šiuolaikinę formą įgavę archetipiniai simboliai, randami gilesniuose žmogaus psichologijos sluoksniuose. Juos, kartais kiek kitokios formos, galime atpažinti Senovės Egipto bei kitų senųjų tradicijų simboliuose. Po Amazonės džiunglių šaknimis ilsisi dar archeologų neištirti senovės miestai.

Kristina Asinus išskirtine tapybos technika vaizduoja žalią tikrovės vešlumą, išnyrančią iš amžinojo sąmonės vandenyno, visa ko šaltinio, žymimo mėlynos spalvos pirmojo sluoksnio. Bene reljefinė tapyba saugo informaciją ir pasakojimus lyg senovės civilizacijų raižiniai. Vaizduodama Amazonės džiunglių žalumą ir jos supamas tatuiruotas figūras, autorė sukuria nuorodą į 9 milijardų planetos gyventojų kolektyvinės sąmonės išraiškas. Blizgantys raudoni kristalai ir baltas Lemūrijos kvarcas byloja apie planetos turtingumą ne tik geologinėmis medžiagomis, bet ir begalinę išmintį, užmirštą ir paslėptą po kasdienybės sluoksniais bei sociokultūriniais konstruktais.

Zep Tepi begalinėje sferoje laikas sustoja. Čia susitinka LDK kunigaikštis, Pietų Amerikos civilizacijos karalius, Vilniaus mėsos kombinato darbininkas, šokolado fabriko savininkas, šiuolaikinės firmos darbuotojas, “Toyota Corolla” važiuojantis per Vilniaus miesto membraną atostogauti prie jūros. Jis prasilenkia su ilgomis sunkvežimių virtinėmis, vežančiomis į miestą prekes. Už proto membranos slypinti amžinybė, pirmapradis vandenynas, pamiršto Filosofinio akmens atmintis. Esamos paradigmos keičiasi, žmogaus prigimtis išlieka ta pati tikrovėje ir Kristinos Asinus paveiksluose.


Apie menininkę

Kristina Asinus yra surengusi septynias personalines parodas Lietuvoje, dalyvauja grupinėse parodose, bei yra “SinThesis Gang” menininkų grupės narė. 2018 metais baigė grafikos studijas Vilniaus dailės akademijoje, nuo 2020 metų Lietuvos Dailininkų sąjungos narė. Kristinos Asinus kūrinių yra privačiose kolekcijose Lietuvoje, JAV, Didžiojoje Britanijoje, Šveicarijoje, Estijoje, Vokietijoje, bei kitur.


Kuratorė: Rūta Matulevičiūtė
Rėmėja: Vilniaus miesto savivaldybė
Parodą galima apžiūrėti iki birželio 28 d. ketvirtadieniais 17-20 val.